Liên hệ

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

227, Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP Hồ Chí Minh 
Tổng đài: (08) 62 884 499 – (08) 73 089 899
Điện thoại: (84.8) 38 353 193
Fax: (84.8) 38 350 096


Cơ sở Thủ Đức - Dĩ An

Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh 
Điện thoại: (84.8) 38962823 - 38967366
Fax: (84.8) 38 967 365
© Copyright VNUHCM-US 2017. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.

Search