Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
3.jpg

Các mẫu Hợp đồng In E-mail
24/06/2016

1. Biên chế 

- Hợp đồng làm việc xác định thời hạn: tải về mau02-hdlv-xdth-_tt15.2012

- Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn: tải về mau04-hdlv-khongxdth-_tt15.2012

 Lưu ý khi ký hợp đồng làm việc:

+ Ghi mã số cán bộ lên hợp đồng. Vui lòng in 2 mặt và nộp 03 bản về F.01.

+ Để trống ngày ký (cuối hợp đồng)

+ Thông tin cá nhân (Ngạch: ngạch trúng tuyển, hệ số và bậc lương: kiểm tra trên Portal - mục quá trình lương)

Ngạch Giảng viên: 15.111

Ngạch Nghiên cứu viên: 13.092

Ngạch chuyên viên: 01.003

  2. Hợp đồng lao động - hợp đồng xanh

- Hợp đồng lao động: tải về mauhdld-hdx

Hướng dẫn ghi hợp đồng huongdancachghi_hopdonglaodong

- Phụ lục hợp đồng lao động: tải về mauhdld-phuluchd

3. Hợp đồng khoán

- Hợp đồng ký với trường: tải về mauhdkhoan_truong

- Hợp đồng ký với Khoa/ Bộ môn/ đơn vị tự trả: mauhdk_donvitraluong

 4. Bản nhận xét của đơn vị:

- Dành cho CB-VC Phòng/ Ban: bannhanxetphongban

- Dành cho CB-VC Khoa/ Bộ môn: bannhanxetkhoabomon

5. Hợp đồng tập sự/ thử việc/ sau hưu: mauhd-huu-thuviec

 

Lưu ý: Mức đóng bảo hiểm năm 2016

Người lao động đóng: 10.5%

Người sử dụng lao động đóng: 22%

 
HCMUS Portal 2.x

 

HCMUS Portal 2.x

 

Baner2014
itec_2016.jpg
banner_apcs_2015-new.gif
banner-truong-2015-v2.gif
banner viet phap 2015.jpg
banner mlst.png
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab