Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
14.jpg

Mẫu Hợp đồng In E-mail
17/06/2015

1. Biên chế 

- Hợp đồng làm việc lần đầu: mau01-bc-tt-10-2004

- Hợp đồng làm việc: mau02-bc-tt-10-2004

2. Hợp đồng xanh

- Hợp đồng lao động: mauhdld-hdx

- Phụ lục hợp đồng lao động: mauhdld-phuluchd

3. Hợp đồng khoán

- Hợp đồng ký với trường: mauhdkhoan_truong

- Hợp đồng ký với Khoa/ Bộ môn: mauhdk_donvitraluong

 

 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
itec-2015.jpg
banner_apcs_2015-new.gif
banner vp-2015.gif
banner viet phap 2015.jpg
banner mlst.png
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab