Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
6.jpg

Hướng dẫn, mẫu biểu ký hợp đồng In E-mail
10/12/2008

Để thông tin chính xác, tránh sai sót, Phòng TCHC đề nghị đọc kỷ các thông tin trong các biểu mẫu và điền đầy đủ chính xác. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ Cô Cúc - Phòng TC-HC ( điện thọai : 38 353193, bấm số 106 )

* KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG ( HỢP ĐỒNG DÀI HẠN ) : 

I/ KÝ HỢP ĐỒNG LẦN ĐẦU :

1/ Hợp đồng lao động : Nhận tại Phòng TC-HC ( cô Cúc ) 

2/ Tờ khai tham gia BHXH, BHYT bắt buộc : Nhận tại Phòng TC-HC ( cô Cúc )

( Nếu có sổ BHXH của đơn vị làm việc trước đây - không làm mục này, nộp sổ BHXH về Phòng TC-HC sau khi ký hợp đồng  )

3/ Phiếu công chức : Nhận tại Phòng TC-HC ( cô Cúc ) - 2 cuốn

4/ Bìa đựng hồ sơ cán bộ : Nhận tại Phòng TC-HC ( cô Cúc ) - 1 bìa

II/ TÁI KÝ HỢP ĐỒNG :

1/ Đơn xin tái ký hợp đồng : ( cá nhân tự viết, ký tên và có xác nhận đồng ý của Trưởng đơn vị )

2/ Bản nhận xét của đơn vị : ( 1 bản in ghép mặt )

+ Dành cho CB-VC Phòng/ Ban  Đính kèm

+ Dành cho CB-VC Khoa/ Bộ môn Đính kèm

3/ Hợp đồng lao động : Nhận tại Phòng TC-HC ( cô Cúc )

* KÝ HỢP ĐỒNG KHOÁN  : 

1/ Đơn xin ký hợp đồng : ( cá nhân tự viết, ký tên và có xác nhận đồng ý của Trưởng đơn vị )

2/ Hợp đồng :

Hợp đồng ký với Trường :  Đính kèm

Hợp đồng ký với Khoa/ Bộ môn :  Đính kèm

 
HCMUS Portal 2.x
untitled-1.gif
Baner2014
banner_web2014_1.jpg
anhgif_2014 (1).gif
banner-truong.gif
banner 2 - nho.jpg
banner mlst.png
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab