Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
7.jpg

Thông báo về việc lập danh sách chuyển khoản tiền công thực hiện đề tài cấp ĐHQG năm 2009 In E-mail
29/05/2009

THÔNG BÁO

V/v Lập danh sách chuyển khoản tiền công tham gia thực hiện đề tài cấp ĐHQG năm 2009

           

Kính mời các Chủ nhiệm đề tài cấp ĐHQG 2009 hoàn thành danh sách chuyển khoản tiền công tham gia thực hiện đề tài theo (mẫu) để đề nghị Phòng Tài vụ chuyển vào tài khoản các cá nhân liên quan đến Phòng KHCN-QHQT nhận lại hồ sơ để nhận kinh phí đề tài:

- Đối với các Chủ nhiệm chưa nhận hồ sơ: Hồ sơ Chủ nhiệm nhận lại gồm có Bản gốc Hợp đồng, Đề cương, Dự toán và Thuyết minh đề tài đã có chữ ký phê duyệt: Chủ nhiệm lưu giữ để photo sử dụng khi cần thiết (quyết toán tháng 11/2009, nghiệm thu, …).

- Đối với các Chủ nhiệm đã nhận hồ sơ: Chủ nhiệm nộp lại Bản hợp đồng đã nhận cho Phòng KHCN&QHQT và nhận lại Hợp đồng mới có chỉnh sửa phù hợp cho việc cấp kinh phí.

*Ghi chú: Riêng thù lao thuê khoán chuyên môn thì khi thanh lý hợp đồng sẽ chuyển khoản 1 lần.

Phòng KHCN&QHQT và Phòng Tài vụ đề nghị các Chủ nhiệm đề tài nhanh chóng nhận lại hồ sơ và tiến hành nhận kinh phí.

 

 
HCMUS Portal 2.x

 

HCMUS Portal 2.x

 

Baner2014
itec_2016.jpg
banner_apcs_2015-new.gif
banner-truong-2015-v2.gif
banner viet phap 2015.jpg
banner mlst.png
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab