Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
4.1.jpg

Thông báo tuyển dụng CB-VC công tác tại Trường năm 2013 In E-mail
28/08/2012
 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Số :   65  / KHTN-TCHC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.Hồ Chí Minh, ngày  28  tháng 8  năm 2012

THÔNG BÁO

 

(V/v : Tuyển dụng CB-VC công tác tại Trường năm 2013)

 

Để bổ sung cho đội ngũ cán bộ của Trường từ nguồn sinh viên, học viên tốt nghiệp Đại học, sau Đại học giỏi về chuyên môn và có tư cách, đạo đức tốt. Trường ĐHKH Tự Nhiên sẽ tuyển dụng công tác tại Trường năm 2013 theo nhu cầu của Khoa, Bộ môn, Phòng Thí nghiệm trực thuộc.

Trường đề nghị các đơn vị thực hiện các công việc sau :

1/ Gởi thông báo tuyển dụng về các bộ môn, phòng thí nghiệm

2/ Thành lập Ban xét tuyển gồm các thành viên sau

            + Trưởng ban:    Trưởng đơn vị                                       

            + Các ủy viên: là các trưởng bộ môn, trưởng phòng TN thuộc Khoa hoặc là các Phó trưởng đơn vị.

3/ Căn cứ vào chỉ tiêu, nhu cầu tuyển dụng của đơn vị, kết quả học tập và đạo đức của sinh viên / học viên, Ban xét tuyển lập danh sách đề nghị tuyển dụng

A/ ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG:  

1/ Giảng viên: (mã ngạch 15.111)

* Đối với Tiến sĩ :

+ Nhà trường xét tuyển dụng đặc cách và bổ nhiệm vào ngạch giảng viên các trường hợp có bằng Tiến sĩ do các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước cấp phù hợp với chuyên môn.

+ Độ tuổi ≤ 45 tuổi

* Đối với Thạc sĩ:

+ Có bằng Thạc sĩ do các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước cấp với kết quả học tập đạt điểm trung bình chung từ 8,00 (hoặc tương đương) trở lên phù hợp với chuyên môn đăng ký dự tuyển.

+ Độ tuổi ≤ 35 tuổi

Họat động cộng đồng: Đoàn viên TNCS, điểm rèn luyện đạt khá trở lên.

Ngoại ngữ:

- Tiếng Anh: IELTS 5.5 hoặc TOEFL iBT 61, TOEFL 500 trở lên (chứng chỉ quốc tế hoặc do chứng chỉ do TT ngoại ngữ Trường ĐHKHTN cấp)

- Hoặc Tiếng Pháp: DELF (cấp độ từ C trở lên)

- Hoặc đã học tập, công tác ở nước ngoài trên 6 tháng.

2/ Trợ giảng, nghiên cứu viên : (mã ngạch 13.092)

•   Kết quả học tập đạt một trong các yêu cầu sau:

+ Có bằng Thạc sĩ do các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước cấp phù hợp với chuyên môn đăng ký dự tuyển.

+ Tốt nghiệp đại học chính quy loại Giỏi ở các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước phù hợp với chuyên môn đăng ký dự tuyển.

+ Tốt nghiệp đại học trường ĐHKHTN-ĐHQG-HCM với điểm trung bình 7,5 trở lên, đang công tác tại trường (hợp đồng khoán hoặc hợp đồng đơn vị trả lương) từ trước tháng 02/2012 và được trưởng đơn vị nhận xét hoàn thành tốt nhiệm vụ.

+   Độ tuổi:

           - Người có bằng Đại học: tuổi ≤ 28

- Người có bằng Thạc sĩ: tuổi ≤ 35

+   Họat động cộng đồng: Đoàn viên TNCS, điểm rèn luyện đạt khá trở lên.

+  Ngọai ngữ :

- Tiếng Anh: trình độ C hoặc tương đương: IELTS 5.0 hoặc TOEFL iBT 54, TOEFL 450 trở lên (chứng chỉ quốc tế hoặc do Trường cấp)

- Hoặc Tiếng Pháp: DELF (cấp độ từ B2 trở lên)

- Hoặc đã học tập, công tác ở nước ngoài trên 3 tháng.

3/Nghiên cứu viên tập sự, Kỹ thuật viên: (mã ngạch 13.096)

- Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng phù hợp với chuyên môn dự tuyển.

- Ngoại ngữ, Tin học: trình độ A trở lên

- Họat động cộng đồng: Đoàn viên TNCS, điểm rèn luyện đạt khá trở lên.

B/ HỒ SƠ TUYỂN DỤNG:

- Đơn xin tuyển dụng (tự viết)

- Lý lịch cá nhân có xác nhận của địa phương (theo mẫu)

- Thư giới thiệu của Trưởng BM hoặc của một Tiến sĩ trong BM (theo mẫu)

- Bằng tốt nghiệp Cử nhân; Bảng điểm (bản sao có chứng thực) hoặc GCN tạm thời bản chính. Các trường hợp bằng tốt nghiệp và bảng điểm do nước ngoài cấp phải dịch sang tiếng Việt.  

- Bằng tốt nghiệp Thạc sĩ, hoặc Tiến sĩ (bản sao có chứng thực) hoặc GCN tạm thời bản chính. Các trường hợp bằng tốt nghiệp do nước ngoài cấp phải dịch sang tiếng Việt.

- Chứng chỉ ngoại ngữ (hoặc tin học) theo yêu cầu trên

- Giấy chứng nhận về hoạt động cộng đồng

            Danh sách đề nghị và hồ sơ cá nhân nộp về Phòng TC-HC trước ngày 15/9/2012.

            Mẫu biểu Đính kèm

                                                                                        TL.HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận :                                                      Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chánh

- Như trên

- Lưu VT

                                                                                       Trần Phong Dũng

 
HCMUS Portal 2.x

 

HCMUS Portal 2.x

 

Baner2014
itec_2016.jpg
banner_apcs_2015-new.gif
banner-truong-2015-v2.gif
banner viet phap 2015.jpg
banner mlst.png
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab