CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

ThS. Phan Ngô Hoang (Trưởng phòng)
ThS. Trần Quốc Phong (Phó Trưởng phòng)
ThS. Nguyễn Thị Kim Chi (Phó Trưởng phòng)
PGS. TS. Trần Cao Vinh (Trưởng phòng)
ThS. Lê Văn Lai (Phó Trưởng phòng)
TS. Trần Thái Sơn (Phó Trưởng phòng)
PGS.TS Đặng Thị Phương Thảo (Tr. phòng)
TS. Lê Đức Phúc (Phó Trưởng phòng)
TS. Trần Văn Mẫn (Trưởng phòng)
TS. Nguyễn Hoàng Chương (Phó Trưởng phòng)

PGS.TS Nguyễn Văn Hiếu (Trưởng phòng)
TS. Võ Hồng Hải (Phó Trưởng phòng)
Nguyễn Hưng Nghiệp (Trưởng phòng)
Lê Thị Nga (Phó Trưởng phòng)
Phùng Lê Cang (Phó Trưởng phòng)
ThS. Nguyễn Thị Cẩm Loan (Trưởng phòng)
Hoàng Văn Hiệp (Phó Trưởng phòng)
ThS. Văn Chí Nam (Trưởng phòng)
ThS. Phạm Nguyễn Thùy Dương (P. Tr phòng)
Trần Vũ (Phó Trưởng phòng)
ThS. Nguyễn Thị Huyền (Trưởng phòng)
ThS. Trương Quan Thế (Phó Trưởng phòng)
.
TS. Trịnh Thanh Đèo (Trưởng phòng)
ThS. Nguyễn Thị Thùy Trang (Phó Trưởng phòng)
ThS. Phùng Quán (Trường phòng)
Lê Quang Viễn (Phó Trưởng phòng)
ThS. Vương Mỹ Trinh (Phó Trưởng phòng)
Dương Thúy Hương (Giám đốc)
Nguyễn Hưng Nghiệp (Trưởng ban)
© Copyright VNUHCM-US 2017. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.