Các file Quyết định khen thưởng trong năm 2017

Đính kèm!

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (2018_QD BK Bo truong _ 1613.pdf)2018_QD BK Bo truong _ 1613.pdf 4925 kB17-07-201817-07-2018
Download this file (2018_QD Co Bo _ 1950.pdf)2018_QD Co Bo _ 1950.pdf 1391 kB17-07-201817-07-2018
Download this file (2018_QD CSTDBo _1949.pdf)2018_QD CSTDBo _1949.pdf 1802 kB17-07-201817-07-2018
Download this file (CO BGD DT TAP THE 2017.pdf)CO BGD DT TAP THE 2017.pdf 1447 kB17-07-201817-07-2018
Download this file (QD 1386_TTLDXS.pdf)QD 1386_TTLDXS.pdf 3210 kB17-07-201817-07-2018
Download this file (QD 1387_CSTDDHQG.pdf)QD 1387_CSTDDHQG.pdf 3584 kB17-07-201817-07-2018
Download this file (QD 1388_BKGD.pdf)QD 1388_BKGD.pdf 7536 kB17-07-201817-07-2018
Download this file (QD 1862- CSTD BO 2017.pdf)QD 1862- CSTD BO 2017.pdf 2201 kB17-07-201817-07-2018
Download this file (QD 2641- HuanChuong2017.pdf)QD 2641- HuanChuong2017.pdf 1267 kB17-07-201817-07-2018
Download this file (QD 4364_Co thi dua2017.pdf)QD 4364_Co thi dua2017.pdf 591 kB17-07-201817-07-2018
Download this file (QD 4365_ BK Bo truong2017.pdf)QD 4365_ BK Bo truong2017.pdf 733 kB17-07-201817-07-2018
Download this file (QD 4868_KNC VSNGD 2017.pdf)QD 4868_KNC VSNGD 2017.pdf 1685 kB17-07-201817-07-2018
Download this file (QD 597_ Thi dua yeu nuoc 2018.pdf)QD 597_ Thi dua yeu nuoc 2018.pdf 2807 kB17-07-201817-07-2018
Download this file (QD 988 - BK BO 2017.pdf)QD 988 - BK BO 2017.pdf 3852 kB17-07-201817-07-2018
Download this file (QD1560)BK TTg 2017.pdf)QD1560)BK TTg 2017.pdf 1502 kB17-07-201817-07-2018
Download this file (QD4985-Co Bo2016.pdf)QD4985-Co Bo2016.pdf 571 kB17-07-201817-07-2018
Download this file (TT LĐXS ĐHQG2017.pdf)TT LĐXS ĐHQG2017.pdf 675 kB17-07-201817-07-2018
© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.