Thông báo tạm ngưng cung cấp điện từ 11g30 đến 13g00 Thứ bảy ngày 13/10/2018

Điện lực bảo trì trạm biến thế từ 11g30 đến 13g00 vào Thứ bảy ngày 13/10/2018.

Các khu vực nhà C, D, I, Giảng đường 2, khu nhà Sinh hóa sẽ bị cúp điện vào thời gian trên.

Mong quý thầy cô thông cảm.

© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.