Thông báo tạm ngưng cung cấp điện từ 11g30 đến 13g00 Thứ bảy ngày 13/10/2018

Điện lực bảo trì trạm biến thế từ 11g30 đến 13g00 vào Thứ bảy ngày 13/10/2018.

Các khu vực nhà C, D, I, Giảng đường 2, khu nhà Sinh hóa sẽ bị cúp điện vào thời gian trên.

Mong quý thầy cô thông cảm.

Image

QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC

© Copyright VNUHCM-US 2017. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.