Về việc triển khai công tác đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2018

Kính gửi : Thầy cô

Thực hiện Công văn số 2517/ĐHQG-TCCB ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Đại học Quốc gia TP.HCM về việc triển khai công tác đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2018;

 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đề nghị Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường ĐH Khoa học Tự nhiên triển khai công tác đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2018 theo văn bản  đính kèm

Hồ sơ gởi  theo file gồm: 

1/ CV triển khai công tác đánh giá CBVC năm 2018 trường ĐHKHTN.

2/ Biểu mẫu

- Mẫu 1: Phiếu đánh giá và phân loại công chức của Hiệu trưởng. 

- Mẫu 2: Phiếu đánh giá và phân loại công chức của Phó Hiệu trưởng.

- Mẫu 3: Phiếu đánh giá và phân loại viên chức dành cho Viên chức và người làm việc trong toàn trường.

- Mẫu 4A,4B (file có 2 sheet): Bảng tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại viên chức.

3/ Các văn bản  (Nghị định, công văn ĐHQG) triển khai được đăng tải trên trang Web trường (phòng Tổ chức - Hành chính).

Kính đề nghị Thầy cô gởi hồ sơ (văn bản và file) về phòng TCHC trước 23/01/2019.

Hồ sơ gởi về phòng F.01 (Hoàng Thị Mai Hương)

File danh sách gửi về địa chỉ email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.

Trân trọng ./.

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (56_2015_ND-CP_Danhgia_Phanloai_CB_CC_VC.doc)56_2015_ND-CP_Danhgia_Phanloai_CB_CC_VC.doc 123 kB08-01-201908-01-2019
Download this file (CV TRIEN KHAI DANH GIA CBVC 2018 TRUONG KHTN.pdf)CV TRIEN KHAI DANH GIA CBVC 2018 TRUONG KHTN.pdf 5452 kB08-01-201908-01-2019
Download this file (Mau so 1 danh gia cong chuc 2018.doc)Mau so 1 danh gia cong chuc 2018.doc 51 kB08-01-201908-01-2019
Download this file (Mau so 2 danh gia vien chuc 2018.doc)Mau so 2 danh gia vien chuc 2018.doc 56 kB08-01-201908-01-2019
Download this file (Mau so 3 danh gia cong chuc 2018.doc)Mau so 3 danh gia cong chuc 2018.doc 51 kB08-01-201908-01-2019
Download this file (Mau so 4 CAC DON VI DGVC 2018.xls)Mau so 4 CAC DON VI DGVC 2018.xls 54 kB08-01-201908-01-2019
Download this file (NGHI DINH 88 2017.pdf)NGHI DINH 88 2017.pdf 199 kB08-01-201908-01-2019
© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.