Thông báo số 2 Về kỳ thi tuyển Viên chức năm 2019

Kính gởi:   Các Ứng viên dự thi kỳ thi tuyển Viên chức năm 2019

 

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG-HCM thông báo thời gian ôn tập môn kiến thức chung và ngoại ngữ của kỳ thi tuyển viên chức năm 2019 như sau:

 • Môn Ngoại ngữ:
  • Môn tiếng Anh (cho ngạch Giảng viên):
   • 8g thứ ba (15/10/2019); tại Phòng C33.
  • Môn tiếng Anh (cho ngạch Chuyên viên và Nghiên cứu viên):
   • 8g thứ năm (17/10/2019); tại Phòng E402.
 • Môn Kiến thức chung:
  • 14g thứ sáu (18/10/2019); tại Giảng đường 1

 Ghi chú: Đề cương ôn tập tham khảo (đính kèm bên dưới)

Trân trọng./.

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (DeCuongOnTap_TVC.pdf)DeCuongOnTap_TVC.pdf 140 kB10-10-201910-10-2019
Download this file (I.10_ND_VienChuc_29_2012.pdf)I.10_ND_VienChuc_29_2012.pdf 10252 kB10-10-201910-10-2019
Download this file (I.11_QD_DHQG_867_2016.pdf)I.11_QD_DHQG_867_2016.pdf 10648 kB10-10-201910-10-2019
Download this file (I.12_Luat_GDDH_34_2018.pdf)I.12_Luat_GDDH_34_2018.pdf 503 kB10-10-201910-10-2019
Download this file (I.13_Luat_GDDH_08_2012.pdf)I.13_Luat_GDDH_08_2012.pdf 545 kB10-10-201910-10-2019
Download this file (I.14_Luat_Th_TietKiem_44_2013.pdf)I.14_Luat_Th_TietKiem_44_2013.pdf 7064 kB10-10-201910-10-2019
Download this file (I.1_LuatVC_58_2010.pdf)I.1_LuatVC_58_2010.pdf 3088 kB10-10-201910-10-2019
Download this file (I.2_KHCL_KHTN.pdf)I.2_KHCL_KHTN.pdf 4499 kB10-10-201910-10-2019
Download this file (I.3_ND_DHQG_186_2013.pdf)I.3_ND_DHQG_186_2013.pdf 433 kB10-10-201910-10-2019
Download this file (I.4_.QD_QuyCheDHQG_26_2014.pdf)I.4_.QD_QuyCheDHQG_26_2014.pdf 1990 kB10-10-201910-10-2019
Download this file (I.5_NQ_DoiMoiGiaoDuc_29_2013.doc)I.5_NQ_DoiMoiGiaoDuc_29_2013.doc 50 kB10-10-201910-10-2019
Download this file (I.6_NQ_ThucHienDoiMoiGD_44_2014.pdf)I.6_NQ_ThucHienDoiMoiGD_44_2014.pdf 2669 kB10-10-201910-10-2019
Download this file (I.7_ND_XuLyKiLuat_27_2012.pdf)I.7_ND_XuLyKiLuat_27_2012.pdf 7926 kB10-10-201910-10-2019
Download this file (I.8_Luat_BHXH_58_2014.pdf)I.8_Luat_BHXH_58_2014.pdf 733 kB10-10-201910-10-2019
Download this file (I.9_ND_BHXH_115_2015.pdf)I.9_ND_BHXH_115_2015.pdf 374 kB10-10-201910-10-2019
Download this file (II.1_QD_GiangVien_589_2016.pdf)II.1_QD_GiangVien_589_2016.pdf 968 kB10-10-201910-10-2019
Download this file (II.2_QD_DaoDucNhaGiao_16_2008.doc)II.2_QD_DaoDucNhaGiao_16_2008.doc 22 kB10-10-201910-10-2019
Download this file (II.3_TT_CDGiangVien_36_2014.pdf)II.3_TT_CDGiangVien_36_2014.pdf 2481 kB10-10-201910-10-2019
Download this file (III.1_TT_CDNghienCuuVien_24_2014.pdf)III.1_TT_CDNghienCuuVien_24_2014.pdf 2218 kB10-10-201910-10-2019
Download this file (III.2_QD_NghienCuuVien_634_2016.pdf)III.2_QD_NghienCuuVien_634_2016.pdf 371 kB10-10-201910-10-2019
Download this file (IV.1_TT_TrinhBayVB_01_2011.pdf)IV.1_TT_TrinhBayVB_01_2011.pdf 1837 kB10-10-201910-10-2019
Download this file (IV.2_TT_LuuTru_09_2011.pdf)IV.2_TT_LuuTru_09_2011.pdf 253 kB10-10-201910-10-2019
Download this file (IV.3_TT_CDChuyenVien_11_2014.pdf)IV.3_TT_CDChuyenVien_11_2014.pdf 160 kB10-10-201910-10-2019
Download this file (ThongBaoSo_2_TVC_2019.pdf)ThongBaoSo_2_TVC_2019.pdf 39 kB10-10-201910-10-2019
© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.