Triển khai công tác đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2019

Kế hoạch triển khai công tác đánh giá công chức, viên chức năm 2019

Thầy cô lưu ý các biểu mẫu kê khai như sau:
Mẫu 1: Dành cho Hiệu trưởng
Mẫu 2: Dành cho Phó Hiệu trưởng
Mẩu 3: Dành cho viên chức và người làm việc
Trong mẫu 3, Phần III Nhận xét của Trưởng đơn vị lãnh đạo trực tiếp là nhận xét của Trưởng Phòng/Trưởng Khoa/Giám đốc Trung tâm/Trưởng phòng thí nghiệm cấp trường/ Giám đốc thư viện/ Trưởng Bộ môn GDTC...
(Trưởng Bộ môn thuộc khoa không ký ). 
Trân trọng./.
 
Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (KHTN  trien khai cong tac danh gia vien chuc nam 2019.pdf)KHTN trien khai cong tac danh gia vien chuc nam 2019.pdf 5818 kB25-12-201925-12-2019
Download this file (Mau so 4 A, B CAC DON VI DGVC 2019.xls)Mau so 4 A, B CAC DON VI DGVC 2019.xls 55 kB25-12-201925-12-2019
Download this file (Mau.01_CongChuc - HIEU TRUONG.docx)Mau.01_CongChuc - HIEU TRUONG.docx 32 kB25-12-201925-12-2019
Download this file (Mau.02_CongChuc_PHO HIEU TRUONG.docx)Mau.02_CongChuc_PHO HIEU TRUONG.docx 32 kB25-12-201925-12-2019
Download this file (Mau.03_VienChuc.docx)Mau.03_VienChuc.docx 32 kB25-12-201925-12-2019
© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.