Triển khai công tác đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức năm 2021

File đính kèm.

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (CV314_KehoachDanhGiaVienchuc2021.pdf)CV314_KehoachDanhGiaVienchuc2021.pdf 4615 kB21-12-202121-12-2021
Download this file (Mau01a_ChutichHoidongTruong, Hieutruong.docx)Mau01a_ChutichHoidongTruong, Hieutruong.docx 25 kB21-12-202121-12-2021
Download this file (Mau01b_TruongDonvi.docx)Mau01b_TruongDonvi.docx 22 kB21-12-202121-12-2021
Download this file (Mau02a_Giangvien-Nghiencuuvien.docx)Mau02a_Giangvien-Nghiencuuvien.docx 21 kB23-12-202123-12-2021
Download this file (Mau02b_VChanhchinh.docx)Mau02b_VChanhchinh.docx 21 kB23-12-202123-12-2021
Download this file (MauTonghop_3A-3B.xls)MauTonghop_3A-3B.xls 46 kB21-12-202121-12-2021
Download this file (Mau_BienBanHop.docx)Mau_BienBanHop.docx 22 kB21-12-202121-12-2021
© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.