Thông báo nhận thẻ sinh viên (tính đến ngày 08/06/2018)

 
 

THÔNG BÁO

Nhà trường thông báo đến các sinh viên đăng ký làm lại thẻ sinh viên (tính đến ngày 08/06/2018) liên hệ phòng Công tác Sinh viên để nhận lại thẻ. Cụ thể:

  • Khóa 2016 và 2017 (bậc Đại học, chương trình đại trà): nhận tại cơ sở Linh Trung.
  • Các sinh viên còn lại nhận tại cơ sở Nguyễn Văn Cừ.
 
© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.