Thông báo v/v khen thưởng và xét chọn sinh viên tham dự Lễ tốt nghiệp cấp Trường

THÔNG BÁO

v/v khen thưởng và xét chọn sinh viên tham dự Lễ tốt nghiệp cấp Trường

 

 

            Căn cứ vào nội dung buổi họp Hội đồng khen thưởng và Kỷ luật sinh viên ngày 15/10/2018, Nhà trường thông báo các nội dung liên quan đến buổi Lễ tốt nghiệp cấp Trường đợt 1 năm học 2018-2019 như sau

 1. Xét khen thưởng sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 9/2018:
 • Điều kiện:
  • Tốt nghiệp đúng tiến độ.
  • Có điểm trung bình học tập từ 8.0 trở lên
  • Có điểm rèn luyện toàn khóa học từ khá trở lên.
  • Không bị kỷ luật.
 • Căn cứ vào điều kiện và kết quả tốt nghiệp, Hội đồng xét chọn và đề nghị Hiệu trưởng ra quyết định khen thưởng các sinh viên tốt nghiệp có thành tích xuất sắc:

Thành tích

Số lượng

Tốt nghiệp Thủ khoa trường

1

Tốt nghiệp Thủ khoa ngành

15

Tốt nghiệp loại Xuất sắc

12

Tốt nghiệp loại Giỏi

195

TỔNG

223

 

 

 • Đề xuất khen thưởng cấp ĐHQG-HCM cho 09 sinh viên tốt nghiệp loại Xuất sắc, có điểm rèn luyện toàn khóa từ tốt trở lên.
 1. Xét chọn sinh viên tham dự Lễ tốt nghiệp cấp Trường
 • Sinh viên tốt nghiệp loại Xuất sắc, loại Giỏi.
 • Sinh viên có thành tích xuất sắc về học thuật/NCKH từ cấp thành trở lên.
 • Xét bổ sung sinh viên tham dự đối với các ngành có số lượng Giỏi, Xuất sắc thấp (có điểm trung bình từ 7.80 trở lên).
 • Các sinh viên tốt nghiệp đúng tiến độ nguyên là Ủy viên Ban thư ký, Ban thường vụ, Ban chấp hành Đoàn, Hội và có điểm trung bình tốt nghiệp từ 7.0 trở lên.
 • Các sinh viên có tên trong danh sách phải xác nhận tham dự Lễ và gửi ảnh theo thông báo tại đây: https://goo.gl/m9Deoe

 

Nơi nhận:

- BGH;

- Các Khoa;

- Đoàn TN-Hội SV;

- Lưu: VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Trần Vũ

 

Loading...

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (Danh sach tham du Le truong 9-2018.pdf)DS tham du Le tot nghiep Truong 244 kB16-10-201816-10-2018
© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.