Thông báo kết quả khen thưởng tổng kết năm học 2017-2018

- Danh sách tập thể được khen thưởng: Xem quyết định đính kèm

- Danh sách cá nhân được khen thưởng: Xem quyết định đính kèm

1. Mời các tập thể/cá nhân sinh viên có tên trong danh sách đến Phòng Công tác Sinh viên để nhận Giấy khen

2. Tiền thưởng:

- Danh sách chuyển khoản (nhà trường đã hoàn tất thủ tục chuyển khoản, sinh viên kiểm tra thẻ ATM để nhận tiền): theo danh sách đính kèm

- Danh sách nhận tiền mặt (các sinh tập thể/cá nhân có tên trong danh sách đến Phòng Công tác Sinh viên để nhận tiền thưởng, hạn cuối ngày 16/11/2018): theo danh sách đính kèm

 

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (2018- Khen thuong tong ket 17-18-CK.pdf)DS chuyen khoan 200 kB26-10-201826-10-2018
Download this file (2018- Khen thuong tong ket 17-18-TM.pdf)DS tien mat 241 kB26-10-201826-10-2018
Download this file (QuyetDinh-1523-Tap the.pdf)QuyetDinh-1523-Tap the.pdfQD khen thuong tap the1566 kB26-10-201826-10-2018
Download this file (QuyetDinh-1524-Ca nhan.pdf)QD khen thuong ca nhan 2656 kB26-10-201826-10-2018
© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.