Thông báo tuyển sinh viên tham gia khóa học mùa hè tại Đại học Nagaoka, Nhật Bản

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

Số:    11     /TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Tuyển sinh viên tham gia khóa học mùa hè tại Đại học Nagaoka, Nhật Bản

_________________

 

 1. Các lĩnh vực nghiên cứu trong khóa học:
 • Mechanical Engineering
 • Electrical, Electronics and Information Engineering
 • Materials Science and Technology
 • Civil and Environmental Engineering
 • Bioengineering
 • Information and Management Systems Engineering
 • Nuclear System Safety Engineering
 1. Thời gian, địa điểm diễn ra khóa học: từ 19/8 đến 30/8/2019, tại Nagaoka University of Technology (NUT).
 2. Kinh phí:
 • SV được chọn tham gia được NUT cấp học bổng trị giá 40,000 Yên Nhật và chỗ ở tại Nagaoka trong thời gian khóa học diễn ra.
 • SV tham gia chịu chi phí: vé máy bay khứ hồi từ Việt Nam đến Nagaoka, di chuyển trong Nhật Bản, chỗ ở (đối với SV không ở chỗ do NUT cung cấp), chi phí ăn uống hàng ngày, chi phí sức khỏe và bảo hiểm trong thời gian lưu lại Nhật Bản.
 1. Đối tượng dự tuyển
 • Sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2016, có tư cách đạo đức tốt;
 • Có chứng chỉ tiếng Anh:
 • TOEFL iBT: 61 điểm trở lên
 • TOEFL CBT: 173 điểm trở lên
 • TOEFL PBT: 500 điểm trở lên
 • TOEIC: 550 điểm trở lên
 • IELTS: 5 điểm trở lên
 • Cambridge English: 155 điểm trở lên.
 1. Hồ sơ bao gồm:
 • Đơn đăng ký tham gia: tải mẫu đơn tại link sau: http://www.nagaokaut.ac.jp/e/kokusai/nassye.html
 • Form A
 • Form B
 • Bảng điểm học tập tích lũy bằng tiếng Anh;
 • Thư giới thiệu (của giảng viên hoặc ban chủ nhiệm khoa) bằng tiếng Anh;
 • Bản sao chứng chỉ tiếng Anh;
 1. Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ

Sinh viên nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến 16g30 ngày 13/03/2019 tại Phòng Công tác Sinh viên cơ sở Nguyễn Văn Cừ.

Thời gian: sáng từ 08g00 đến 11g00, chiều từ 13g30 đến 16g30./.

 

           

Nơi nhận:

-                                        BGH (để báo cáo);

-                                        Đoàn TN, Hội SV;

-                                        BCN các Khoa;

-                                        Lưu: VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

Phạm Nguyễn Thùy Dương

 

© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.