Thông báo chương trình trao đổi sinh viên mùa thu 2019 tại Trường ĐH Ngoại ngữ Hankuk

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

_____________

Số:    15    /TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 3 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Chương trình trao đổi sinh viên mùa thu 2019

tại trường Đại học Ngoại ngữ Hankuk

_________________

 

 1. Thời gian: từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2019
 2. Hỗ trợ từ chương trình
 • Học phí toàn phần;
 • Miễn phí khóa học tiếng Hàn trong học kỳ mùa thu;
 • Các hoạt động giao lưu văn hóa;
 • Chương trình Buddy Program;
 • Cơ hội nhận học bổng Foreign Language Peer Tutoring Scholarship.
 1. Yêu cầu:
 • Đối tượng: Sinh viên đại học đã hoàn thành ít nhất 01 học kì;
 • Điểm GPA ≥ 2.5/4
 • Trình độ ngoại ngữ: sinh viên thỏa mãn 01 trong các điều kiện sau:
 • Chứng chỉ TOEFL 530 trở lên (không chấp nhận thư xác nhận trình độ tiếng Anh của nhà trường);
 • Chứng chỉ TOPIK cấp độ 3 trở lên.
 1. Hồ sơ đăng ký:
 • 01 bài luận giới thiệu bản thân và kế hoạch học tập (tiếng Anh hoặc tiếng Hàn);
 • 01 bảng điểm (bản gốc tiếng Anh hoặc bản dịch tiếng Anh có công chứng);
 • 01 giấy xác nhận sinh viên của nhà trường (tiếng Anh hoặc bản dịch tiếng Anh có công chứng);
 • 01 bản sao chứng chỉ tiếng Anh hoặc tiếng Hàn;
 • 01 bản photo trang thông tin cá nhân của hộ chiếu mới nhất;
 • 01 đơn đăng ký ở ký túc xá (nếu sinh viên muốn ở kí túc xá);
 • 01 giấy khám sức khỏe có xác nhận của bác sĩ (chỉ áp dụng cho sinh viên đăng ký ở ký túc xá);
 • 01 ảnh 3x4cm nền trắng.
 1. Nộp hồ sơ:

Sinh viên nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến 15g00 ngày 21/3/2019 tại Phòng Công tác Sinh viên ở cả 2 cơ sở.

Thời gian: sáng từ 08g00 đến 11g00, chiều từ 13g30 đến 15g00./.

 

           

Nơi nhận:

-                                        BGH (để báo cáo);

-                                        Đoàn TN, Hội SV;

-                                        BCN các Khoa;

-                                        Lưu: VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

Phạm Nguyễn Thùy Dương

 

 

© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.