Buổi giới thiệu thông tin về ACTS

Nhằm triển khai kế hoạch năm 2019 của Đề án “Thúc đẩy hội nhập và nâng cao chất lượng đào tạo trong ĐHQG-HCM thông qua chương trình trao đổi tín chỉ với các trường Đại học Đông Nam Á (ASEAN Credit Transfer System – ACTS), ĐHQG-HCM có kế hoạch tổ chức các buổi giới thiệu thông tin về chương trình ACTS.

Đối tượng:

  • Sinh viên bậc Đại học (ưu tiên sinh viên năm 1, 2);
  • Cán bộ phụ trách triển khai chương trình ACTS.

Thời gian dự kiến: trong tuần từ 21/10 đến 25/10/2019 tại cơ sở Thủ Đức – Dĩ An.

Đăng ký tham gia: sinh viên đăng ký tham gia trực tiếp tại link sau: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnGdZ7OT7FTwtps05hC1K3oNCJxJxu1bNL1yuNeLDyXMIZwQ/viewform

Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/10/2019.

© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.