Kết quả xét chọn chương trình KIT BioTech&IT Winter School 2019

Các SV có tên sau được xét chọn tham gia chương trình:

No Student ID Name MAJOR
1 1618053 Ho Nguyet Hang Biotechnology
2 1712747 Nguyen Ngoc Bang Tam Information Technology

Nếu sinh viên có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ Phòng Công tác Sinh viên (cơ sở Nguyễn Văn Cừ).

QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC

© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.