Thông báo kết quả khen thưởng HK2/18-19, khen thưởng tốt nghiệp ĐHCQ tháng 11/2019

1. Danh sách khen thưởng cá nhân đạt thành tích xuất sắc HK2/18-19: Danh sách 1 (các sinh viên có tên trong danh sách đến P.CTSV để nhận giấy khen từ ngày 27/11/2019)

Danh sách tài khoản

2. Danh sách khen thưởng cá nhân đạt thành tích cao Hội thao sinh viên ĐHQG-HCM 2019: Danh sách 2

Danh sách tài khoản

3. Danh sách sinh viên được khen thưởng tốt nghiệp ĐHCQ tháng 11/2019: Danh sách tài khoản

Tốt nghiệp Thủ khoa: QD 1649

Tốt nghiệp Xuất sắc: QD 1650

Tốt nghiệp loại Giỏi: QD 1651

Nhà trường đã hoàn tất thủ tục chuyển tiền, các sinh viên vui lòng kiểm tra tài khoản ATM để nhận tiền.

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (1211-QD-KHTN-0001.pdf)1211-QD-KHTN-0001.pdf 2145 kB26-11-201926-11-2019
Download this file (1213-QD-KHTN-0001.pdf)1213-QD-KHTN-0001.pdf 1290 kB26-11-201926-11-2019
Download this file (1649-QD-KHTN-0001.pdf)1649-QD-KHTN-0001.pdf 667 kB26-11-201926-11-2019
Download this file (1650-QD-KHTN-0001.pdf)1650-QD-KHTN-0001.pdf 450 kB26-11-201926-11-2019
Download this file (1651-QD-KHTN-0001.pdf)1651-QD-KHTN-0001.pdf 2818 kB26-11-201926-11-2019
Download this file (2019-7 Khen thuong HK2 2018-2019-TK-HT.pdf)2019-7 Khen thuong HK2 2018-2019-TK-HT.pdf 116 kB26-11-201926-11-2019
Download this file (2019-7 Khen thuong HK2 2018-2019-TK.pdf)2019-7 Khen thuong HK2 2018-2019-TK.pdf 202 kB26-11-201926-11-2019
Download this file (2019-9 Khen thuong tot nghiep 9-2019 TK.pdf)2019-9 Khen thuong tot nghiep 9-2019 TK.pdf 240 kB26-11-201926-11-2019
© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.