Thông báo nhận khen thưởng (tổng kết NH 16-17, Hội thao ĐHQG 2017, xét tuyển đại học khóa 2017, tốt nghiệp đợt 9/2017)

THÔNG BÁO

v/v nhận khen thưởng cho các sinh viên có thành tích xuất sắc

 

1. Khen thưởng tổng kết năm học 2016-2017:

- Quyết định khen thưởng tập thể: Xem file đính kèm

- Quyết định khen thưởng cá nhân: Xem file đính kèm

- Danh sách nhận tiền mặt (sinh viên nhận giấy khen và tiền thưởng trực tiếp tại Phòng CTSV cơ sở Nguyễn Văn Cừ từ 09/11/2017 - 15/12/2017): Xem file đính kèm

- Danh sách nhận chuyển khoản (sinh viên kiểm tra tài khoản để nhận tiền và nhận giấy khen trực tiếp tại Phòng CTSV cơ sở Nguyễn Văn Cừ từ 09/11/2017 - 15/12/2017): Xem file đính kèm

2. Khen thưởng sinh viên có thành tích xuất sắc Hội thao ĐHQG-HCM năm 2017:

- Quyết định khen thưởng: Xem file đính kèm

- Danh sách nhận tiền mặt (sinh viên nhận giấy khen và tiền thưởng trực tiếp tại Phòng CTSV cơ sở Nguyễn Văn Cừ từ 09/11/2017 - 15/12/2017): Xem file đính kèm

- Danh sách nhận chuyển khoản (sinh viên kiểm tra tài khoản để nhận tiền và nhận giấy khen trực tiếp tại Phòng CTSV cơ sở Nguyễn Văn Cừ từ 09/11/2017 - 15/12/2017): Xem file đính kèm

3. Khen thưởng kỳ xét tuyển đại học 2017: sinh viên kiểm tra tài khoản để nhận tiền

- Quyết định khen thưởng Thủ khoa, Á khoa: Xem file đính kèm

- Quyết định khen thưởng sinh viên có thành tích xuất sắc diện UTXT, TT: Xem file đính kèm

- Danh sách nhận chuyển khoản: Xem file đính kèm

4. Khen thưởng sinh viên có nhiều đóng góp trong công tác tiếp nhận sinh viên năm 2017:

- Quyết định khen thưởng: Xem file đính kèm

- Danh sách nhận tiền mặt (sinh viên nhận giấy khen và tiền thưởng trực tiếp tại Phòng CTSV cơ sở Nguyễn Văn Cừ từ 09/11/2017 - 15/12/2017): Xem file đính kèm

5. Khen thưởng tốt nghiệp đợt 9/2017: sinh viên kiểm tra tài khoản để nhận tiền (kể từ ngày 20/11/2017)

- Quyết định khen thưởng: Xem file đính kèm

- Danh sách nhận chuyển khoản: Xem file đính kèm

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (2017 Thu khoa-A khoa.pdf)Thu khoa dau vao K2017 677 kB07-11-201707-11-2017
Download this file (2017 TT-UTXT.pdf)TT-UTXT K2017 680 kB07-11-201707-11-2017
Download this file (2017-7-Khen thuong Hoi thao DHQG-HCM.pdf)Hoi thao DHQG-HCM 2017 685 kB07-11-201707-11-2017
Download this file (2017-7-QD khen thuong 16-17_CN.pdf)Khen thuong 16-17-CN 2969 kB07-11-201707-11-2017
Download this file (2017-7-QD khen thuong 16-17_TT.pdf)Khen thuong 16-17-TT 2241 kB07-11-201707-11-2017
Download this file (2017-8 QD khen thuong nhom ho tro don SV.docx)Khen thuong SV ho tro nhap hoc 17 kB07-11-201707-11-2017
Download this file (2017-8 Thu khoa dau vao-CK.pdf)Thu khoa dau vao K2017-CK 232 kB07-11-201707-11-2017
Download this file (2017-8-Khen thuong SV ho tro nhap hoc-TM.pdf)Khen thuong SV ho tro nhap hoc-TM 201 kB07-11-201707-11-2017
Download this file (Hoi thao 16-17-CK.pdf)Hoi thao DHQG-HCM 2017-CK 291 kB07-11-201707-11-2017
Download this file (Hoi thao 16-17-TM.pdf)Hoi thao DHQG-HCM 2017-TM 280 kB07-11-201707-11-2017
Download this file (Khen thuong tong ket 16-17-CK.pdf)Khen thuong 16-17-CK 390 kB07-11-201707-11-2017
Download this file (Khen thuong tong ket 16-17-TM.pdf)Khen thuong 16-17-TM 316 kB07-11-201707-11-2017
Download this file (Khen thuong tot nghiep 9-2017-CK.pdf)Khen thuong TN-CK 413 kB07-11-201707-11-2017
Download this file (QD-KhenThuong-TN.pdf)KHen thuong TN 5647 kB07-11-201707-11-2017
© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.