Thông báo chuyển tiền học bổng khuyến khích HK2/2021-2022 và học bổng dành cho sinh viên Chương trình đề án

Nhà trường đã hoàn tất thủ tục chuyển khoản học bổng, sinh viên có tên trong danh sách nhận học bổng khuyến khích học kỳ 2/2021-2022 theo thông báo 225/TB-KHTN ngày 28/10/2022 và học bổng khuyến khích dành cho SV các Chương trình Đề án Khoa Hóa học, Khoa Điện tử-Viễn thông, Khoa Môi trường, Khoa Sinh học-CNSH theo thông báo 240/TB-KHTN ngày 07/11/2022, vui lòng kiểm tra tài khoản để nhận tiền.

© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.