Thông báo danh sách lưu trú tại KTX 135B Trần Hưng Đạo

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

______________

Số:  10/TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________

Tp.HCM, ngày 02 tháng 2 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Về danh sách lưu trú tại KTX 135B Trần Hưng Đạo, Quận 1

Năm học 2017 - 2018 (bổ sung)

________________________

 

Nhà trường thông báo đến sinh viên có tên trong danh sách (xem file đính kèm) lưu trú tại KTX 135B Trần Hưng Đạo thời gian tiếp nhận và hồ sơ cần chuẩn bị như sau:

  1. Thời gian tiếp nhận lưu trú: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 28/2/2018.
  2. Địa điểm: KTX 135B Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp.HCM
  3. Hồ sơ cần chuẩn bị:
  • Thẻ sinh viên
  • Giấy CMND + 1 bảng photo CMND (không cần công chứng)
  • Ba tấm hình 2x3 (hình mới chụp)
  • Lệ phí lưu trú

 

Nơi nhận:

-            BGH (để báo cáo);

-            BCN các Khoa;

-            Sinh viên (thực hiện);

-            Lưu:  CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

 

 

Văn Chí Nam

 

 

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (Danh sach luu tru bo sung.xlsx)Danh sach luu tru bo sung.xlsx 1347 kB05-02-201805-02-2018
© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.