Thông báo học thêm 1 buổi môn Toán cơ bản của lớp ôn tập tuyển sinh cao học năm 2018 đợt 1

THÔNG BÁO

 

Môn Toán cơ bản của lớp ôn tập tuyển sinh cao học năm 2018 đợt 1 thứ 7 ngày 21/4/2018 sẽ học thêm 1 buổi chiều tại phòng C31 lúc 13g30.

© Copyright VNUHCM-US 2017. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.