Thông báo điều chỉnh lịch học môn Thống kê Bayes

Từ ngày 09/5/2018, môn Thống kê Bayes của lớp cao học khóa 27/2017 ngành Lý thuyết xác suất và thống kê toán học sẽ học vào buổi sáng thứ Tư (7g30) tại phòng I33

© Copyright VNUHCM-US 2017. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.