Lịch thi và danh sách thi Anh văn đầu khóa 2017, Đại học chính quy

LỊCH KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ ANH VĂN ĐẦU VÀO BẬC ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY - KHÓA 2017

Lưu ý :                                                                                                                          

1/ Sinh viên phải mang CMND khi vào phòng thi.                                                                                                                                      

2/ Sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút.                                                                                                                           

3/ Hình thức thi: trắc nghiệm.                                                                                                                            

4/ Sinh viên xem danh sách thi tại các sheet của file này.                                                                                                                        

5/ Sinh viên không có tên trong danh sách thi mang theo biên nhận hồ sơ đến phòng Đào tạo xin bổ sung tên trước ngày 18/8/2017.                                                                                                                           

Danh sách xem tại đây

© Copyright VNUHCM-US 2017. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.