SV lưu ý khi học môn Hóa đại cương 2 (CHE00002)

SV xem thông tin chi tiết trong file đính kèm.

Thông tin chính:

-       Hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập:

  • Tự luận: 
  • Trắc nghiệm:  X

- Quiz: 10% (SV kiểm tra ít nhất 2 bài kiểm tra trên lớp lý thuyết hoặc trong giờ bài tập)

- Thi giữa kỳ: 30% (thi trắc nghiệm, nội dung: chương 1-3)

- Thi cuối kỳ: 60% (thi trắc nghiệm, nội dung: tất cả các chương)

- Chuyên cần: SV tham dự đầy đủ giờ giảng Lý thuyết và Bài tập (GV sẽ điểm danh trên lớp LT và BT)

 

SV sẽ bị CẤM THI nếu: vắng trên 2 buổi (lớp Lý thuyết) và trên 1 buổi đối với lớp BT.

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (Thong tin chung mon hoc_2018_HDC2_HK3.doc)Thong tin chung mon hoc_2018_HDC2_HK3.doc 115 kB05-07-201805-07-2018
© Copyright VNUHCM-US 2017. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.