Thông báo đổi giờ học môn Hóa đại cương 2

+ Thứ sáu 13/06/2018 các lớp hóa ĐC 2 nghỉ.
 
nh hk Mã mh Tên môn học Lớp Tên phòng Thứ Tiết bắt đầu Số tiết
17-18 3 CHE00002 Hóa đại cương 2 HE-LT1 cs2:E302 6 1 4
17-18 3 CHE00002 Hóa đại cương 2 HE-LT2 cs2:F106 6 1 4
 
+ Thứ hai hàng tuần (từ 16/07/2018) giờ học LT chuyển sang học BT theo TKB sau:
 
nh hk tenph thu tietbd sotiet mamh tenmh lop ngaybatdau ghichu
17-18 3 cs2:F107 2 1 4 CHE00002 Hóa đại cương 2 HE-HL-BT1 16/07/2018  
17-18 3 cs2:F107 6 1 4 CHE00002 Hóa đại cương 2 HE-HL-BT1 16/07/2018 Chỉ học ngày 20/07/2018
17-18 3 cs2:F201 2 1 4 CHE00002 Hóa đại cương 2 HE-HL-BT2 16/07/2018  
17-18 3 cs2:F201 6 1 4 CHE00002 Hóa đại cương 2 HE-HL-BT2 16/07/2018 Chỉ học ngày 20/07/2018
17-18 3 cs2:F301 2 1 4 CHE00002 Hóa đại cương 2 HE-HL-BT3 16/07/2018  
17-18 3 cs2:F301 6 1 4 CHE00002 Hóa đại cương 2 HE-HL-BT3 16/07/2018 Chỉ học ngày 20/07/2018


 
 
 
 
Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (TKB chinh thuc_BT_CHE00002.xlsx)TKB chinh thuc_BT_CHE00002.xlsx 48 kB10-07-201810-07-2018
© Copyright VNUHCM-US 2017. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.