Thông báo điều chỉnh đăng ký học phần

Phòng Đào Tạo thông báo thời gian điều chỉnh ĐKHP HK2/2017-2018 qua mạng hệ Cao đẳng chính quy:

Thời gian:  Từ  9h ngày 05/03/2018 đến 17h ngày 06/03/2018

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ GV khoa CNTT.

© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.