Thông báo học bổng Kumho Asiana 2017 (dành cho SV bậc ĐH khóa 2017)

THÔNG BÁO

Chương trình Học bổng Kumho Asiana 2017

_________________

 

  1. Đối tượng dự tuyển

-         Sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2017, có tư cách đạo đức tốt;

-         Hoàn cảnh gia đình khó khăn: hộ nghèo, hộ cận nghèo, mồ côi, khuyết tật hoặc hoàn cảnh khó khăn…

-         Chưa nhận học bổng từ bất kỳ tổ chức nào trong năm học 2017 – 2018.

  1. Giá trị học bổng

2.150.000 đ / học kỳ / sinh viên trong cả 4 năm học đại học (nếu sinh viên duy trì kết quả học tập tốt).

  1. Hồ sơ xin học bổng

-         Lý lịch sinh viên có xác nhận của trường ( theo mẫu );

-         Đơn xin tài trợ học bổng (theo mẫu);don_xin_tai_tro_hoc_bong_1

-         Bản photo kết quả tốt nghiệp THPT (hoặc bằng tốt nghiệp THPT);

-         Bản photo giấy báo điểm thi đại học;

-         Giấy chứng nhận gia đình khó khăn;

-         Các chứng nhận khác (nếu có): học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố…

  1. Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ

Sinh viên nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến 15g00 ngày 4/9/2017 tại Phòng Công tác Sinh viên (cơ sở 2).

Thời gian: sáng từ 08g00 đến 11g30, chiều từ 13g30 đến 15g00.

 

Nơi nhận:

- BGH (để báo cáo);

- Đoàn TN, Hội SV;

- BCN các Khoa;

- Lưu: VT, CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Phạm Nguyễn Thùy Dương

 

© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.