Thông báo chuyển tiền học bổng khuyến khích HK2/2017-2018

 

Nhà trường đã hoàn tất thủ tục chuyển khoản, sinh viên có tên trong danh sách nhận học bổng khuyến khích học kỳ 2/2017-2018 theo thông báo 150/TB-KHTN ngày 25/12/2018, vui lòng kiểm tra tài khoản để nhận tiền.

© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.