Thông báo học bổng Mitsubishi UFJ năm 2019

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

Số:    66  /TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 9 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Chương trình Học bổng Mitsubishi UFJ Foundation năm 2019

_________________

 

 1. Đối tượng dự tuyển
 • Sinh viên khóa 2016 hoặc 2017, có tư cách đạo đức tốt;
 • Sinh viên có điểm trung bình năm học 2018-2019 từ 8.0 trở lên, ưu tiên các sinh viên đã nhận học bổng Mitsubishi UFJ Foundation năm học 2017-2018;
 • Điểm rèn luyện học kì 1 năm học 2018-2019 từ 80 điểm trở lên;
 • Chưa nhận học bổng từ bất kỳ tổ chức nào trong năm học 2019 – 2020.
 1. Số lượng - Giá trị học bổng

Số lượng 10 suất, mỗi suất học bổng có giá trị 340 USD.

 1. Hồ sơ xin học bổng
 • Phiếu thông tin (Data Sheet): có dán ảnh 3x4 chụp không quá 06 tháng (theo mẫu, chữ viết rõ ràng). Lưu ý: địa chỉ email cần viết chính xác, rõ ràng và có tính lâu dài;
 • Bảng điểm học tập năm học 2018-2019 (cả năm);
 • Bảng điểm rèn luyện học kì 1 năm học 2018-2019;
 • Bảng photo các giấy khen, chứng nhận về thành tích (nếu có).
 1. Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ

Sinh viên nộp hồ sơ tại Phòng Công tác Sinh viên cơ sở 1 (Quận 5) trước ngày 11/9/2019.

Thời gian: sáng từ 08g00 đến 11g00, chiều từ 13g30 đến 16g30./.

 

           

Nơi nhận:

-                                        BGH (để báo cáo);

-                                        BCN các Khoa;

-                                        Đoàn TN, Hội SV;

-                                        Lưu: VT, CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

Phạm Nguyễn Thùy Dương

 

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (2019 VNU HCMC Data Sheet -.xls)2019 VNU HCMC Data Sheet -.xls 31 kB03-09-201903-09-2019
© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.