Kết quả học bổng UFJ và Pony Chung năm 2017

Kết quả học bổng UFJ Foundation năm 2017

STT

MSSV

HỌ TÊN

1

1423018

Trần Trọng Hiệu

2

1423016

Lê Xuân Hậu

3

1420059

Đặng Hoàng Khánh

4

1416234

Trần Minh Quân

5

1413168

Ngô Minh Tiến

6

1512002

Lê Dương Tuấn Anh

7

1512595

Nguyễn Hải Triều

8

1420223

Trần Minh Nhựt

9

1414175

Lê Thị Mỹ Linh

10

1413252

Nguyễn Tấn Thanh

 

Kết quả học bổng Pony Chung năm 2017

STT

MSSV

HỌ TÊN

1

1411294

Lê Thị Ngọc Thu

2

1523010

Nguyễn Văn Giai

3

1414163

Trần Thị Ngọc Kim

 

© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.