Thông báo học bổng POSCO TJ Park Foundation năm 2020

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

Số:   63   /TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 9 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Chương trình Học bổng POSCO TJ Park Foundation năm 2020

_________________

 

 1. Đối tượng dự tuyển
 • Sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2017 hoặc 2018, có tư cách đạo đức tốt;
 • Sinh viên có điểm trung bình học kì 2 năm học 2018-2019 và học kì 1 năm học 2019-2020 từ 8.5 trở lên, không có môn học thi lại;
 • Điểm rèn luyện học kì 1 năm học 2019-2020 từ 80 điểm trở lên;
 • Chưa nhận học bổng từ bất kỳ tổ chức nào trong năm học 2020 – 2021.
 1. Số lượng - Giá trị học bổng

Mỗi suất học bổng có giá trị 1.000 USD.

 1. Hồ sơ xin học bổng
 • Phiếu thông tin (Data Sheet): có dán ảnh 3x4 chụp không quá 06 tháng (theo mẫu);
 • Bảng điểm học tập học kì 2 năm học 2018-2019 và học kì 1 năm học 2019-2020;
 • Bảng điểm rèn luyện học kì 1 năm học 2019-2020;
 • Bảng photo các Giấy khen, Chứng nhận về thành tích.
 1. Quy trình xét tuyển
 • Nhận hồ sơ xét tuyển đến ngày 30/9/2020.
 • Đơn vị cấp học bổng phỏng vấn ứng viên: giữa tháng 10/2020.
 • Thông báo kết quả, lễ trao học bổng: tháng 11/2020.
 1. Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ

Sinh viên nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến 16g30 ngày 30/9/2020 tại Phòng Công tác Sinh viên.

Thời gian: sáng từ 08g00 đến 11g00, chiều từ 13g30 đến 15g00./.

 

           

Nơi nhận:

-                                        BGH (để báo cáo);

-                                        Đoàn TN, Hội SV;

-                                        BCN các Khoa;

-                                        Lưu: VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

Phạm Nguyễn Thùy Dương

 

 

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (Mẫu_Data sheet.doc)Mẫu_Data sheet.doc 322 kB22-09-202022-09-2020
© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.