Thông báo học bổng của công ty WILLOGY (AI & ROBOTICS) năm 2021

Nhà trường có nhận được thông tin về học bổng của công ty WILLOGY năm 2021:

- Đối tượng: sinh viên Khoa Công nghệ thông tin, có thành tích học tập tốt.

- Giá trị học bổng: 130 USD / suất

Thông tin chi tiết về điều kiện và hồ sơ như sau:

 

Loading...

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (Chương trình học bổng công ty Willogy (AI va Robotics)_2021.pdf)Chương trình học bổng công ty Willogy (AI va Robotics)_2021.pdf 66 kB17-12-202017-12-2020
© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.