Thông báo học bổng POSCO TJ Park Foundation năm 2021

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 
   

 


Số:    78  / TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Chương trình học bổng POSCO TJ Park Foundation năm 2021

                                                                                                

 1. Đối tượng dự tuyển
 • Sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2019 hoặc 2020, có tư cách đạo đức tốt;
 • Sinh viên có điểm trung bình học tập từ 8.5 trở lên, không có môn học thi lại;
 • Điểm rèn luyện từ 80 điểm trở lên;
 • Lưu ý:
 • Đối với SV khóa 2019: kết quả học tập và kết quả rèn luyện xét tại học kì 2 năm học 2019-2020 và học kì 1 năm học 2020-2021
 • Đối với SV khóa 2020: kết quả học tập và kết quả rèn luyện xét tại học kì 1 và học kì 2 năm học 2020-2021. Nhà trường sẽ căn cứ vào tình hình điểm thực tế để có phương án xét tuyển thích hợp.
 • Chưa nhận học bổng từ bất kỳ tổ chức nào trong năm học 2021 – 2022.
 1. Số lượng - Giá trị học bổng

                Mỗi suất học bổng có giá trị 1.000 USD.

 1. Hồ sơ xin học bổng
 • Phiếu thông tin (Data Sheet): có dán ảnh 3x4 chụp không quá 06 tháng (theo mẫu tại đây);
 • Bảng photo các Giấy khen, Chứng nhận về thành tích.
 1. Cách thức và thời gian nộp hồ sơ trực tuyến

Bước 1: Sinh viên chụp hình/scan các loại giấy tờ nêu trên (theo thứ tự) thành 1 file định dạng pdf duy nhất, đặt tên file theo quy định (không dấu): POSCO_MSSV_Họ tên

Bước 2: Điền thông tin và up file hồ sơ tại link sau: https://forms.office.com/r/0kFHAQtD5M

 • Thời gian nộp hồ sơ trực tuyến: từ ngày ra thông báo đến 23h45 ngày 09/11/2021./.

 

Nơi nhận:

-       BGH (đế báo cáo);

-       BCN các Khoa;

-       Đoàn TN, Hội SV;

-       Lưu: CTSV

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

Phạm Nguyễn Thùy Dương

 

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (POSCO_Data sheet for Student_2021.doc)POSCO_Data sheet for Student_2021.doc 31 kB29-10-202129-10-2021
© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.