Thông báo nhận tiền học bổng Posco, Pony Chung và UFJ

Các bạn SV được nhận học bổng Posco, Pony Chung và UFJ nhận tiền học bổng
- Hình thức: nhận tiền mặt
- Thời gian: trong giờ hành chính từ ngày 25 - 29/12/2017
- Địa điểm: Ban CTSV, Phòng 424, Nhà điều hành ĐHQG-HCM (Linh Trung, Thủ Đức).
Yêu cầu: SV mang theo CMND và thẻ SV khi tới nhận học bổng.

© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.