Thông báo kết quả học bổng năm học 2020-2021 của Chương trình đề án Khoa Hóa học, Khoa Công nghệ thông tin

Danh sách sinh viên nhận học bổng năm học 2020-2021 - Chương trình đề án Khoa Hóa học: xem danh sách

Danh sách sinh viên nhận học bổng năm học 2020-2021 - Chương trình đề án Khoa Công nghệ thông tin: xem danh sách

Quy định xét học bổng năm học: quy định

 

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (DANH SÁCH KÈM QĐ-CNTT.pdf)DANH SÁCH KÈM QĐ-CNTT.pdf 181 kB14-06-202214-06-2022
Download this file (DANH SÁCH KÈM QĐ-HOA.pdf)DANH SÁCH KÈM QĐ-HOA.pdf 231 kB14-06-202214-06-2022
Download this file (QĐ HBNH.pdf)QĐ HBNH.pdf 892 kB14-06-202214-06-2022
© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.