Thông báo chuyển tiền học bổng khuyến khích HK1/2021-2022

Nhà trường đã hoàn tất thủ tục chuyển khoản học bổng, sinh viên có tên trong danh sách nhận học bổng khuyến khích học kỳ 1/2021-2022 theo thông báo 89/TB-KHTN ngày 12/7/2022, vui lòng kiểm tra tài khoản để nhận tiền.

© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.