Thông báo chuyển tiền học bổng khuyến khích HK1/2021-2022 dành cho sinh viên Chương trình đề án

Nhà trường đã hoàn tất thủ tục chuyển khoản học bổng khuyến khích học kỳ 1/2021-2022 dành cho SV các Chương trình Đề án Khoa Hóa học, Khoa Điện tử-Viễn thông, Khoa Sinh học-CNSH, sinh viên có tên trong danh sách nhận học bổng theo thông báo 159/TB-KHTN ngày 24/08/2022 vui lòng kiểm tra tài khoản để nhận tiền.

© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.