Kết quả xét các chế độ chính sách HK1/2022-2023

1. Danh sách sinh viên được Miễn giảm học phí: Xem file đính kèm

2. Danh sách sinh viên được hưởng Trợ cấp xã hội, chính sách sinh viên dân tộc thiểu số, chính sách sinh viên khuyết tật (Nhà trường đã hoàn tất thủ tục chuyển khoản)

Danh sách Trợ cấp xã hội: Xem file đính kèm

Chính sách sinh viên khuyết tật: Xem file đính kèm

Chính sách sinh viên dân tộc thiểu số: Xem file đính kèm

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (Kết quả MGHP HK1_22_23.pdf)Kết quả MGHP HK1_22_23.pdf 534 kB12-03-202312-03-2023
Download this file (QD CDCS DT Hk1 2223.pdf)QD CDCS DT Hk1 2223.pdf 835 kB12-03-202312-03-2023
Download this file (QD CDCS SV khuyết tật HK1_2223.pdf)QD CDCS SV khuyết tật HK1_2223.pdf 1810 kB12-03-202312-03-2023
Download this file (QĐ TCXH HK1_2223.pdf)QĐ TCXH HK1_2223.pdf 4854 kB12-03-202312-03-2023
© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.