Thông báo kết quả dự kiến Điểm rèn luyện sinh viên bậc Cao đẳng HK2/2017-2018

THÔNG BÁO

Kết quả dự kiến Điểm rèn luyện sinh viên bậc Cao đẳng HK2/2017-2018

     

Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện thông báo kết quả Điểm rèn luyện DỰ KIẾN HK2/2017-2018 của sinh viên bậc Cao đẳng và hướng dẫn tiếp nhận khiếu nại như sau:

  1. Kết quả Điểm rèn luyện DỰ KIẾN HK2/2017-2018: Nhà trường đã gửi kết quả qua email sinh viên (dạng Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.), sinh viên kiểm tra email để xem kết quả.
  2. Thời gian và địa điểm tiếp nhận khiếu nại: từ 17/10/2018 – 02/11/2018

Nội dung

Nơi tiếp nhận

Email các cán bộ phụ trách

Mục 5

Khoa

CNTT: Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. 

Các mục còn lại

Phòng CTSV

Nộp bản photo các Giấy chứng nhận đã tham gia hoạt động (có xác nhận của đơn vị tổ chức) tại phòng CTSV hoặc qua email Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.

Lưu ý:

-   Sử dụng Email sinh viên để liên hệ với Nhà trường

-   Tiêu đề: MSSV - DRL HK2/17-18

-   Đính kèm theo các bản scan Giấy chứng nhận đã tham gia hoạt động (có xác nhận của đơn vị tổ chức)

 Các email gửi về phòng không đúng quy định sẽ không được trả lời

 

  1. Theo dõi các hoạt động đã được cộng điểm trong HK2/2017-2018:

Để theo dõi các hoạt động đã được cộng điểm rèn luyện trong HK2/2017-2018, sinh viên tải ứng dụng Shub (Phiên bản nâng cao của Sin4HCMS chạy trên hệ điều hành Androi và IOS) để kiểm tra và phản hồi trực tiếp về Phòng công tác sinh viên hoặc email Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  (theo hướng dẫn tại mục 2).

Hướng dẫn sử dụng SHub: Xem file đính kèm

Đề nghị các sinh viên đọc kỹ quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy và danh mục hoạt động (theo file đính kèm) trên để thực hiện khiếu nại đúng thời gian quy định. Sau thời hạn trên Hội đồng Trường sẽ công bố kết quả chính thức và không tiếp nhận bất kỳ khiếu nại nào khác.

 Nơi nhận:

-            Ban giám hiệu;

-            BCN các Khoa;

-            Đoàn TN, Hội SV;

-            Lưu: VT, CTSV.

TM. HỘI ĐỒNG

ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC

Trần Vũ

 

Image

QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC

© Copyright VNUHCM-US 2017. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.