Thông báo v/v hoàn trả tiền Bảo hiểm y tế đợt 1 năm học 2020-2021 (dành cho sinh viên khóa 2020)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 
   

 


Số: 105 /TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v hoàn trả tiền bảo hiểm y tế đợt 1 năm học 2020 – 2021
(Dành cho sinh viên khóa 2020)

 

Nhà trường thông báo về việc hoàn trả tiền bảo hiểm y tế (BHYT) đợt 1 năm học 2020 – 2021 dành cho sinh viên khóa 2020 như sau:

  • Danh sách hoàn trả hình thức chuyển khoản: xem tại đây
  • Danh sách hoàn trả hình thức nhận tiền mặt (cơ sở Linh Trung): xem tại đây
  • Danh sách hoàn trả hình thức nhận tiền mặt (cơ sở Nguyễn Văn Cừ): xem tại đây
  • Đối với các sinh viên thuộc diện chuyển khoản: Nhà trường đã hoàn tất việc chuyển tiền.
  • Đối với các sinh viên thuộc diện nhận tiền mặt: SV liên hệ Phòng Công tác Sinh viên để nhận, SV học tại cơ sở nào thì liên hệ Phòng CTSV cơ sở đó. Thời gian nhận: từ ngày 25/12/2020 đến ngày 8/01/2021.

Nếu có bất kỳ thắc mắc, sinh viên vui lòng liên hệ Phòng Công tác Sinh viên./.

 

  Nơi nhận:

-   Ban Giám hiệu (để b/c);

-   Phòng KH-TC (để p/h);

-   Lưu: CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

Phạm Nguyễn Thùy Dương

 

 

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (DS HOAN TIEN DOT 1 NAM HOC 2020_2021_CK.pdf)DS HOAN TIEN DOT 1 NAM HOC 2020_2021_CK.pdf 387 kB21-12-202021-12-2020
Download this file (DS HOAN TIEN DOT 1 NAM HOC 2020_2021_TIEN MAT LT.pdf)DS HOAN TIEN DOT 1 NAM HOC 2020_2021_TIEN MAT LT.pdf 106 kB21-12-202021-12-2020
Download this file (DS HOAN TIEN DOT 1 NAM HOC 2020_2021_TIEN MAT NVC.pdf)DS HOAN TIEN DOT 1 NAM HOC 2020_2021_TIEN MAT NVC.pdf 90 kB21-12-202021-12-2020
© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.