Danh sách SV đã tham gia SHCD Đầu năm NH 2017-2018, ngày 07/10/2017

Nhà trường thông báo Danh sách Sinh viên đã tham gia Sinh hoạt Công dân Đầu năm năm học 2017-2018, ngày 07/10/2017, cụ thể như sau:

Hướng dẫn: Sinh viên nhấn tổ hợp phím CTRL+F, nhập MSSV và nhấn ENTER để kiểm tra tên trong danh sách.

Mọi thắc mắc, khiếu nại sinh viên liên hệ trực tiếp tại P.CTSV từ ngày 11/10 đến ngày 13/10/2017. Sau thời gian quy định, những thắc mắc, khiếu nại sẽ không được giải quyết.  

 


 

 

 

© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.