TB Kiểm tra Sinh hoạt công dân Cuối khóa, năm học 2020-2021 (Chuyên đề I )

         ĐH QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

Số:34 /TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcTP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 05 năm 2021

 

 

THÔNG BÁO

V/v Kiểm tra Sinh hoạt công dân Cuối khóa, năm học 2020-2021

(Chuyên đề I )

 

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên thông báo kết quả đã tham gia học Sinh hoạt Công dân Cuối khóa ( chuyên đề  I), năm học 2020-2021 đối với sinh viên khóa 2017 (đối với bậc Đại học, chính quy ngoại trừ sinh viên khoa Công nghệ Thông tin sẽ tham gia theo lịch của Khoa), cụ thể như sau:

 1. Kết quả

 - Danh sách sinh viên đã tham gia chuyên đề:  danh sách kiểm tra

 • Sinh viên không tham gia hoặc tham gia không đầy đủ chuyên đề (không có tên trong Danh sách) sẽ xem như Không đạt và không được thực hiện bài kiểm tra.
 • Mọi thắc mắc, khiếu nại sinh viên liên hệ trực tiếp tại P.CTSV từ ngày ra thông báo đến hết ngày 11/05/2021.

** Hình thức xử lý đối với sinh viên Không đạt theo quy định của Nhà trường trừ 20 điểm (theo Mục 6.4 Điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2020-2021).

- Sinh viên có tên trong danh sách tham gia đầy đủ chuyên đề phải thực hiện làm bài kiểm tra online để được đánh giá kết quả.

 1. Hình thức kiểm tra:

Sinh viên tham gia SHCD Cuối khóa năm học 2020-2021 sẽ thực hiện kiểm tra trực tuyến như sau:

 • Làm bài trực tuyến tại website: http://ctsv.hcmus.edu.vn/onlinetest
 • Số câu hỏi: 10 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài: 7 phút.
 • Sinh viên thực hiện bài kiểm tra bằng máy tính cá nhân tại nhà.
 • Hướng dẫn cụ thể: 

Bước 1: SV truy cập website: http://ctsv.hcmus.edu.vn/onlinetest  

Bước 2: SV đăng nhập hệ thống với Username: MSSV; Password: Số CMND (toàn bộ user trong danh sách thi đã được set lại mật khẩu từ 05/5)

Bước 3:  SV chọn [SINH HOẠT CÔNG DÂN CUỐI KHÓA] / [BÀI KIỂM TRA SHCD CUỐI KHÓA NĂM HỌC 2020-2021] / [Answer the questions..]

 • Mỗi sinh viên có tối đa 02 lần thực hiện bài kiểm tra, sinh viên đạt 70/100 điểm bài kiểm tra được xem như hoàn thành bài kiểm tra.

Lưu ý:  Riêng sinh viên khoa Công nghệ Thông tin sẽ kiểm tra theo lịch riêng của Khoa (Khoa sẽ thông báo lịch cụ thể sau).

 1. Thời gian kiểm tra:
 • Thời gian khảo sát: từ 11g00 ngày 05/05/2021 đến hết ngày 14/05/2021.
 • Email hỗ trợ khi cần: Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
 1. 4Công nhận kết quả:

-  Sinh viên tham gia đầy đủ chuyên đề SHCD và phải đạt từ 70/100đ trở lên thì mới được công nhận Đạt trong đợt SHCD Cuối khóa năm học 2020-2021.

-  Trường hợp sinh viên không thực hiện hoặc thực hiện không đạt bài kiểm tra trực tuyến sẽ bị trừ 10 điểm (Mục 6.4 Điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2020-2021).

-  Đề nghị tất cả các sinh viên thuộc đối tượng trên thực hiện theo đúng nội dung thông báo, các trường hợp không thực hiện đúng sẽ không được giải quyết các vấn đề khiếu nại liên quan đến nội dung thông báo này./.

 

Nơi nhận:

-            Lưu: CTSV.

 

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

Phạm Nguyễn Thùy Dương

 

 

© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.