Điểm thi kết thúc học phần nghiên cứu sinh ngành Vi sinh

Xem file đính kèm

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (Bieu hien protein tai to hop - Vi sinh K25 NCS.pdf)Biểu hiện protein tái tổ hợp - Vi sinh K25 NCS 223 kB27-04-201827-04-2018
Download this file (Bieu hien protein tai to hop - Vi sinh K26 NCS.pdf)Biểu hiện protein tái tổ hợp - Vi sinh K26 NCS 223 kB27-04-201827-04-2018
Download this file (Bieu hien protein tai to hop - Vi sinh K27 NCS.pdf)Biểu hiện protein tái tổ hợp - Vi sinh K27 NCS 232 kB27-04-201827-04-2018
Download this file (Mien dich hoc - Vi sinh K25 NCS.pdf)Miễn dịch học - Vi sinh K25 NCS 221 kB20-03-201820-03-2018
Download this file (Mien dich hoc - Vi sinh K26 NCS.pdf)Miễn dịch học - Vi sinh K26 NCS 224 kB20-03-201820-03-2018
Download this file (Mien dich hoc - Vi sinh K27 NCS.pdf)Miễn dịch học - Vi sinh K27 NCS 215 kB20-03-201820-03-2018
© Copyright VNUHCM-US 2017. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.