Phòng học buổi học bù môn Tin học cơ sở

Buổi học bù môn Tin học cơ sở (môn cơ sở dự thi cao học ngành Khoa học máy tính) vào lúc 13g30 thứ Bảy ngày 21/4/2018 sẽ học tại phòng I12.

© Copyright VNUHCM-US 2017. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.