Thông báo Phòng tập huấn Đợt 1, sáng ngày 21/7/2020, Tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra coi thi kỳ thi THPT QG 2020

Kính gửi Quý Thầy/Cô.

Phòng Thanh tra Pháp chế - Sở hữu trí tuệ xin thông báo đến Quý Thầy/Cô phòng tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra coi thi kỳ thi THPT QG năm 2020:

- Đợt 1 ngày 21/7/2020, từ 8h-11h được tổ chức tại Giảng đường 1, cơ sở Nguyễn Văn Cừ.

 

Trân trọng.

© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.