QUY TRÌNH ĐỀ NGHỊ LÀM THƯ MỜI GIÁO SƯ/SINH VIÊN QUỐC TẾ

 

Quy trình đề nghị hỗ trợ làm Thư mời Giáo sư/Sinh viên quốc tế đến công tác/học tập tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên:

Các đơn vị đề nghị làm Thư mời vui lòng nộp các giấy tờ sau về Phòng Quan hệ Đối ngoại để được hỗ trợ làm thư mời:

     1. Giấy đề nghị của đơn vị (Mẫu C2.1.QHĐN)

     2. Lý lịch khoa học (CV) của khách mời

Thời gian trả kết quả: 02-03 ngày, kể từ ngày Phòng QHĐN nhận đủ giấy tờ trên.

 

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file ((3) MẪU đề nghị làm thư mời.docx)Mẫu C2.1.QHĐN_Đề nghị làm thư mời 18 kB24-12-201924-12-2019
Image

QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC

© Copyright VNUHCM-US 2017. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.