Công khai dự toán ngân sách quý I.2021 và Công khai quyết toán ngân sách năm 2019

Xem thông báo tại đây: https://hcmus.edu.vn/administrator/index.php?option=com_attachments&task=attachment.edit&cid[]=3775&from=editor&tmpl=component

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (Công khai dự toán ngân sách quý I.2021 và Công khai quyết toán ngân sách năm 2019 .pdf)Công khai dự toán ngân sách quý I.2021 và Công khai quyết toán ngân sách năm 2019 .pdf 521 kB14-05-202114-05-2021
© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.